GDPR - Privatlivspolitik og Cookies

GDPR:

(Siden kan indeholde annoncelinks)

Privatlivspolitik (2023) - CasinoerOnline.dk

Introduktion

På CasinoerOnline.dk værner vi om dit privatliv. Vi indsamler ikke brugerdata og anvender Google Webmaster Console for at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google placerer ikke en cookie på din enhed, hvilket betyder, at vi ikke har adgang til oplysninger, der kan identificere dig personligt. I stedet får du tildelt et anonymt nummer, som hjælper os med at se, om du har besøgt siden tidligere eller er en ny besøgende.

Vi viser ikke personlige reklamer på CasinoerOnline.dk. Alle vores sider er ens for alle læsere og tilpasses kun i forhold til din browser. Når du besøger CasinoerOnline.dk for første gang, får du ikke vist en advarsel om cookies, da vi ikke gemmer nogen cookies på din enhed. Hvis du kontakter os via e-mail, opbevarer vi den så længe den er relevant. Læs mere om sletning og opbevaring nedenfor.

Kontaktoplysninger for den ansvarlige for persondata

Mads Jensen

[email protected]

Dataansvarlig

Casinoer Online Danmark

Sandfeldparken 1, 6933 Kibæk, Danmark.

Sletning og opbevaring

Vi sørger for at slette eller anonymisere personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Dog opbevarer vi visse persondata i forbindelse med ansættelsesforhold og regnskabsbilag i minimum fem år på grund af bogføringsloven.

Dine rettigheder ifølge persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du flere rettigheder, herunder:

 • Retten til at få oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger

 • Retten til at få rettet urigtige personoplysninger

 • Retten til at få slettet dine personoplysninger

 • Retten til at gøre indsigelse mod brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring

 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

For at gøre brug af disse rettigheder skal du kontakte vores ansvarlige for persondata manuelt. Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben eller påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.

Vi bestræber os på at beskytte vores IT-systemer på en måde, der forhindrer tyveri, fejlagtig eller skadelig udnyttelse eller deling af personoplysninger. Når vi sletter dine personoplysninger, kan vi ikke altid fjerne tilhørende kopier fra vores arkiv servere og sikkerhedskopi systemer med det samme.

Du har ret til at klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for CasinoerOnline.dk, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke. Dette kan gælde for eksempel:

Ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem på vores vegne. Deres behandling sker i henhold til vores instrukser og vores privatlivspolitik samt andre gældende fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger, såsom databehandleraftaler.

Juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for CasinoerOnline.dk, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder og andre.

Registrere, forhindre eller beskytte mod lovovertrædelser eller brud på datasikkerheden.

Beskytte CasinoerOnline.dk, offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, som krævet eller tilladt i henhold til lovgivningen.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte CasinoerOnline.dk samt vores ansatte, frivillige, kunder og samarbejdspartnere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi opbevarer. Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

 • Antivirus på alle IT-systemer, der behandler personoplysninger

 • Backup af alle IT-systemer, der behandler personoplysninger

 • Anvendelse af branche typiske IT-systemer til behandlingsaktiviteter

 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt

 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på CasinoerOnline.dk's vegne

 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer

 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger i samarbejde med vores IT-ansvarlige for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondata behandlingen i CasinoerOnline.dk.

 • Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt vores overholdelse af vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også Adskillige, selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontaktede vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med de berørte.

Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden.

Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke.

Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde, f.eks. via e-mail.

Casinoer på nettet i Danmark - Hvem er vi.

Artikel sidst opdateret den 24 Marts 2023.